Pre Bonsai Redwood Bonsai Tree – Large
(metasequoia glyptostroboides)